Sta cookies toe
Deze website maakt gebruik van cookies voor instellingen en andere functionaliteit. U kunt hierover lezen op onze cookie-regeling pagina.

Disclaimer

Door middel van deze website wil de HyperHidrosisKliniek u informeren over haar kliniek en de behandelingen die daar worden uitgevoerd. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De HyperHidrosisKliniek spant zich in de om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De HyperHidrosisKliniek sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling door een arts. Daar ieder menselijk lichaam uniek is en de behandelend medisch specialist een behandeling voorschrijft die bij uw situatie past kan de gekozen behandeling afwijken van de op deze website beschreven procedures. Wij adviseren u dan ook altijd een afspraak te maken met een medisch specialist om te horen wat mogelijk is.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan de HyperHidrosisKliniek worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. De HyperHidrosisKliniek heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze sites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Persoonsgegevens

Door middel van het gebruik van de contactformulieren is het mogelijk om informatie op te vragen bij de HyperHidrosisKliniek of een afspraak te maken. Hiervoor vragen wij u uw naam, adres, telefoon- of faxnummer, geslacht en e-mailadres aan ons door te geven. De HyperHidrosisKliniek legt deze gegevens vast in haar database. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij de HyperHidrosisKliniek daartoe op grond van de wet verplicht is. De HyperHidrosisKliniek verzamelt en beheert deze gegevens om:

 

  • u eventueel de gewenste informatie toe te kunnen zenden
  • contact met u op te kunnen nemen voor een afspraak (indien door u gewenst)


Uw gegevens zullen worden bewaard totdat u zich bij ons afmeldt.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, geluid en html-codes, behoren toe aan de  HyperHidrosisKliniek (dan wel haar licentiegevers) en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de HyperHidrosisKliniek.

Ervaringen

Ervaring van Anoniem

Ik ben 19 jaar en had al een paar jaar last van vochtige handen. Pas eigenlijk het afgelopen jaar begonnen mijn handen zo erg te transpireren dat dit mij belemmerde op verschillende vlakken in mijn leven. Zo studeer in aan de hotelschool waarbij het standaard is dat je mensen de hele dag door handen geeft. Ook reageerde mijn telefoon niet meer op mijn vingers omdat ze te vochtig waren, en gleden mijn handen van het stuur tijdens het fietsen, ik had dan ook nooit handschoenen nodig in de winter. Ik heb een tijd rond gekeken op het internet en kwam al gauw bij deze site. Toen heb ik de vragenlijst ingevuld en werd meteen vriendelijk uitgenodigd voor een gesprek. Ik werd hartelijk ontvangen door Froukje en voelde me meteen op mijn gemak. Toen bleek dat ik in aanmerking kwam voor een operatie was ik erg opgelucht. 5 November vond deze operatie plaats en de zusters in het ziekenhuis waren erg vriendelijk en behulpzaam. Eenmaal ontwaakt uit mijn narcose waren mijn handen direct mooi warm en droog. Ik was dolblij. Ik dacht dat ik na 3 dagen wel weer naar school kon maar dat was toch te optimistisch. Het is ook niet zomaar een ingreep, dus na anderhalve week kon ik weer naar school. Iedereen die last heeft van hyperhidrosis raad ik aan om in gesprek te gaan met deze kliniek. Ik voelde me zelf er heel prettig en ook de arts die mij geopereerd heeft was zeer betrokken en stond altijd open voor vragen. Blijf er niet te lang meer rond lopen want het heeft gewoon een negatief effect op je (sociale) leven.