U kunt betalen via een bankoverschrijving op bankrekeningnummer:
NL76 ABNA 0622 3984 31
t.n.v. Stichting HyperHidrosis Kliniek
Vermeld bij de omschrijving uw naam en geboortedatum

De kosten voor een bezoek aan de polikliniek worden uiterlijk 5 dagen voor het bezoek door u aan ons overgemaakt. Daarmee wordt uw afspraak bevestigd. De betaling van de operatie worden uiterlijk 3 weken voor de operatiedatum door u overgemaakt.

Wanneer u over vergoeding van de kosten contact opneemt met uw zorgverzekeraar moet u kijken naar de 'Tarieventabel DBC-zorgproducten en overige producten per 1 september 2012' van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Meer daarover vindt u hier

Per 1 januari 2012 is er in de medisch specialistische zorg een nieuwe tariefstructuur ingevoerd: de DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Met als specifieke toevoeging OT (Op weg naar Transparantie). De volledige naam is dus DOT (DBC OT). Ook voor de behandeling van primaire hyperhidrosis zijn DOT-zorgproducten vastgesteld. De officiële benaming voor onze ingreep is de Endoscopische Thoracale
Sympathectomie (ETS). De volledige code is:

DBC Zorgproductcode : 029099033
DBC Zorgactiviteitcode : 030518
Aanspraakcode : 2604
Declaratiecode : 15C071

Deze codes heeft u nodig om te kijken in hoeverre de kosten vallen binnen uw basisverzekering of aanvullende verzekering. In beide gevallen heeft u voor deze verzekerde zorg een verwijsbrief nodig van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Zij moeten een medische indicatie vaststellen om de behandeling mogelijk te maken.

Elk DOT-zorgproduct heeft een door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld maximumtarief. Doordat de HyperHidrosis Kliniek slechts met een aantal zorgverzekeraars vaste contracten heeft, zijn deze maximumtarieven de leidraad voor onze behandelingen.

Zie ook www.NZa.nl