wat is het en waarom ontstaat het?

Blozen is een aandoening die bij nagenoeg alle mensen voor komt. Darwin schreef daar reeds over
in 1872! Wanneer het blozen echter een sterk negatieve rol in het dagelijks functioneren gaat spelen
krijgt het een grote negatieve impact op de kwaliteit van het leven. We spreken dan van invaliderend
blozen. Het heeft invloed op alle domeinen die de kwaliteit van leven bepalen; fysiek, psychisch,
sociaal, relationeel en professioneel. Het is een verborgen aandoening (schaamte speelt hierin een
grote rol). Mensen met ernstig blozen ervaren een sterk verminderde kwaliteit van leven.

Hoe vaak invaliderend blozen voor komt weten we niet exact. Ook niet wat betreft verdeling tussen
mannen en vrouwen. Vaak gaat het om mensen die jonger zijn dan 35 jaar. Of erfelijkheid een rol
speelt is ook niet duidelijk.

Het blozen staat onder controle van bepaalde delen van de hersenen en de sympathische zenuw.
De sympathische zenuw is een onderdeel van het autonome zenuwstelsel, het zenuwstelsel waarop
de mens geen invloed kan uitoefenen. Hoe het blozen kan ontstaan is niet bekend. Wel wordt het in
relatie gebracht met een overstimulatie van de kleine vaatjes in de huid door de sympathische zenuw
van het autonome zenuwstelsel.


download de brochure

behandelingsmogelijkheden


De Endoscopische Thoracale Sympathicotomie: de endoscopische thoracale sympathicotomie is
een minimaal invasieve operatie waarbij de nervus sympathicus links en rechts wordt doorgebrand
ter hoogte van de tweede rib (R2). Het succespercentage in onze handen ligt momenteel boven de 90
procent en gaat gepaard met een sterke verbetering van de kwaliteit van leven. Uit een groot aantal
artikelen is gebleken dat de endoscopische thoracale sympathicotomie een veilige, reproduceerbare
en effectieve behandeling is voor erythema faciale en dat verreweg de meeste patiënten tevreden zijn over het resultaat.

Meer informatie over deze behandeling vind u in onze brochure. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. 

 

download de brochure