Zeker weten?

Heeft u hyperhidrosis? En zo ja, in welke mate? Hoe sterk wordt uw dagelijkse leven erdoor beïnvloed? Vul de bijgaande testen in en laat ons een eerste behandelingsvoorstel doen.


Naar de vragenlijst…

Goede afspraken

Binnen de HyperHidrosis Kliniek werkt een deskundig team van medisch specialisten en niet-medisch personeel intensief samen. Om u de beste behandeling, de juiste aandacht en de allerhoogste kwaliteit te kunnen bieden.

Daarom is het goed om heldere afspraken te maken. Waarin duidelijk wordt vastgelegd wat we wederzijds van elkaar kunnen en mogen verwachten.


Meer informatie...

Verzekeringen

De HyperHidrosis Kliniek levert kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg. Zowel de behandeling als het onderzoek komt in principe voor vergoeding door een zorgverzekeraar in aanmerking. Maar, u heeft daarvoor wel een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Een model van zo'n verwijsbrief vindt u hier

Soms valt de vergoeding binnen het Basispakket, soms binnen een Aanvullende Verzekering. Dat verschilt per zorgverzekeraar. Dus neem vooraf altijd contact op met uw zorgverzekeraar.


Meer over de zorgverzekering...

Kosten

De kosten voor een volledige, reguliere behandeling in de HyperHidrosis Kliniek bedragen € 5.900,-. Dat is inclusief de operatie, ziekenhuisopname en alle bijkomende kosten. U ontvangt achteraf geen extra rekeningen.

De kosten voor alleen een poliklinisch of telefonisch consult bedragen € 150,- Deze kosten worden naderhand in mindering gebracht als u overgaat tot een volledige behandeling.

Let op: Deze behandelkosten kunnen afwijken van prijzen die uw zorgverzekeraar hanteert. Laat u daarover van de voren goed informeren. Kijk u ook onder: aandachtspunten-verzekeringen


Meer over de kosten...