De kosten voor een volledige, reguliere behandeling in de HyperHidrosis Kliniek bedragen € 5.900,-. Dat is inclusief de operatie, ziekenhuisopname en alle bijkomende kosten. U ontvangt achteraf geen extra rekeningen.

De kosten voor alleen een poliklinisch of telefonisch consult bedragen € 150,- Deze kosten worden naderhand in mindering gebracht als u overgaat tot een volledige behandeling.

Let op: Deze behandelkosten kunnen afwijken van prijzen die uw zorgverzekeraar hanteert. Laat u daarover van de voren goed informeren. Kijk u ook onder: Verzekeringen

U kunt betalen via een bankoverschrijving op bankrekeningnummer:
NL76 ABNA 0622 3984 31
t.n.v. Stichting HyperHidrosis Kliniek
Vermeld bij de omschrijving uw naam en geboortedatum

De kosten voor een bezoek aan de polikliniek dienen uiterlijk 5 dagen voor het bezoek worden overgemaakt. Daarmee wordt uw afspraak bevestigd. Betaling van een operatie moet uiterlijk 3 weken voor de operatiedatum worden overgemaakt.