Neem over vergoeding van de kosten contact op met uw zorgverzekeraar. Kijk daarbij naar de 'Tarieventabel DBC-zorgproducten en overige producten per 1 september 2012' van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Per 1 januari 2012 is er in de medisch specialistische zorg een nieuwe tariefstructuur ingevoerd: de DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Met als specifieke toevoeging OT (Op weg naar Transparantie). De volledige naam is dus DOT (DBC OT).

Ook voor de behandeling van primaire hyperhidrosis zijn DOT-zorgproducten vastgesteld. De officiële benaming voor onze ingreep is de Endoscopische Thoracale Sympathectomie (ETS). De volledige code is:

DBC Zorgproductcode : 029099033
DBC Zorgactiviteitcode : 030518
Aanspraakcode : 2604
Declaratiecode : 15C071

Deze codes heeft u nodig om te kijken of de kosten binnen uw basisverzekering of aanvullende verzekering vallen. In beide gevallen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Zij moeten een medische indicatie vaststellen om de behandeling mogelijk te maken.

Elk DOT-zorgproduct heeft een door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld maximumtarief. Doordat de HyperHidrosis Kliniek niet met alle zorgverzekeraars vaste contracten heeft, zijn deze maximumtarieven de leidraad.

Zie ook www.NZa.nl